VSC atmoCOMPACT

atmoCOMPACT-front

Kocioł atmosferyczny o mocy 20 lub 24 kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. ładowanym warstwowo 100 l

Do ogrzewania obiektów o powierzchni do 300 m2 i poboru dużej ilości ciepłej wody.
Zastosowanie zarówno w instalacjach ogrzewania podłogowego, jak również w instalacjach grzejnikowych.

Technologia z kotłów wiszących teraz także w kotłach stojących.

W kotłach atmoCOMPACT typu kombi zastosowano sprawdzone i najbardziej cenione elementy z urządzeń wiszących.
Kotły atmoCOMPACT atrakcyjny design oraz sprawdzone rozwiązania techniczne Pulpit sterowniczy jest fabrycznie wyposażony w pokrętło temperatury c.w.u. i pokrętło ustawienia temperatury c.o. Na panelu sterowniczym znajduje się również wyświetlacz
cyfrowego systemu informacji i analizy DIA. System DIA komunikatami tekstowymi informuje użytkownika o statusie pracy urządzenia i parametrach układu grzewczego. Poprzez wyświetlacz systemu DIA użytkownik informowany jest o ewentualnych niedomaganiach układu grzewczego i konieczności dokonania przeglądu kotła.
Istnieje możliwość montażu regulatora pogodowego calorMATIC 400 wprost w panelu sterowniczym kotła (technologia Plug & Play) lub w pokoju (regulator spełnia dodatkową funkcję zdalnego sterowania z miernikiem temp. wewnętrznej)

Oszczędność, ekologia i trwałość

Dużą zaletą kotłów atmoCOMPACT jest zintegrowany z kotłem warstwowy zasobnik c.w.u. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie w ciągu pierwszych 10 minut pracy urządzenia nawet do 200 litrów ciepłej wody.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji palnika ze stali nierdzewnej z chłodzeniem wodą uzyskuje się sprawności powyżej 93% oraz bardzo niskie wartości emisji substancji szkodliwych.

Idealny do modernizacji.

Kotły atmoCOMPACT wyróżniają się bardzo cichą pracą przez co doskonale sprawdzają się w mniejszych obiektach, mieszkaniach.
Natomiast małe wymiary, duży początkowy wydatek c.w.u. i zastosowanie otwartej komory spalania szczególnie predysponują te kotły do stosowania podczas modernizacji starej kotłowni

Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

System Pro E umożliwia szybkie i łatwe wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych za pomocą kodowanych kształtem i kolorem połączeń wtykowych. Zastosowana w kotle technika mikroprocesorowa daje nowe możliwości w zakresie pracy kotła i jakości jego obsługi.
Kotły są fabrycznie przystosowane do spalania gazu GZ 50. Przezbrojenie na inny rodzaj gazu (GZ 41,5 GZ 35) wymaga wymiany dysz